SagaGames

Svenska kulter – rollspelet

Människan är inte ensam i kosmos. Det finns fruktansvärda gudar, oändligt gamla och oändligt onda. Bortom stjärnorna, på andra plan eller dolda i vår värld. I havsdjup eller på isvidder. Några få människor har sett dem. Och krossats av insikten. Men inte alla. De har istället omfamnat den, sökt att dra nytta av den. Blivit de gamla gudarnas tjänare här på jorden, och fått krafter i utbyte. Dessa människor kallas för kultister. Du är en av dem. I Sverige.

Svenska kulter - rollspelet bygger på Anders Fagers bokserie med samma namn. Det är skrivet av Tomas Arfert och innehåller dessutom ett introäventyr, en novell och mängder av bakgrundsinformation av Anders Fager själv.

Till Svenska kulter finns även den förmodligen bästa skräckkampanj som skrivits på svenska: Sju porträtt av Elvira Wallin.


Elvira liten